Taurat Surah Hosea 4:6
Umat-Ku binasa karena hampa pemahamannya
... maka Aku pun menolak engkau sebagai imam bagi-Ku.
1 / 3
Zabur Surah 19:1
Seluruh langit mengakui kemuliaan Allah;
dan cakerawala menunjukkan ciptaan-Nya.
2 / 3
Injil Surah Yahya 3:17
Allah mengutus Putera-Nya ke dunia
bukan untuk menghakimi dunia tetapi
supaya melalui Dia, dunia ini diselamatkan.
3 / 3

Ya Allah

Rahmatilah kami dengan keberkatan Kitab Taurat Musa.

Rahmatilah kami dengan keberkatan Kitab Zabur Daud.

Rahmatilah kami dengan keberkatan Kitab Injil Isa.

Jadikanlah kami agar arif berilmu dan beriman dan berakhlak mulia dan sukarela beramal baik kepada seluruh isinya alam tanpa pandang bulu.

Amin

Tiap-tiap Kitab Allah di atas mula turun dari Timur Tengah untuk menyeru akhirnya kepada umat manusia supaya beramal makruf, nahi mungkar, berbuat baik kepada seluruh isinya alam tanpa pandang bulu dan mencegah daripada yang jahat kepada seluruh isinya alam sebagai bukti nyata iman kepada Allah SWT.